Tacq är ett executive search-företag specialiserat på digitalisering och tillväxt. Vi arbetar med marknadens största techbolag och med företag i mer traditionella branscher som står i behov av att möta en allt mer digital värld. Vi hjälper dig att hitta morgondagens ledare och specialister.

För att bli bäst på något är fokus viktigare än allt annat. Vi arbetar med Talent Acquisition – bara Talent Acquisition. 

Vi drivs av vår vision som är att utveckla människor och organisationer att nå sin fulla potential genom att rusta sig för framtida behov och tillväxt.

För att bli bra på något krävs engagemang, passion och erfarenhet. Linda Ribbing, VD och grundare av Tacq, har lång erfarenhet som företagsledare, entreprenör och inte minst som headhunter där hon under ett knappt decennium fokuserat på att matcha kandidater med företag som driver digitalisering och tillväxt.

Relationer bygger på ömsesidigt förtroende – så även för oss på Tacq, både mot dig som kandidat och kund. Förtroendet grundar sig i ett professionellt och nyfiket bemötande i alla möten. Vi har hög arbetsmoral och behandlar varje uppdrag och kandidat med stor diskretion samtidigt som vårt arbete genomförs med precision och passion och ett äkta intresse för respektive individ. Vi är nyfikna, noggranna och uthålliga.